30/10/16

Παρουσίαση


Τη Δευτέρα 31/ 11 στις 12:30
θα γίνει μια εισαγωγική παρουσίαση με θέμα το σχέδιο.
Η παρακολούθησή της από του φοιτητές του 1ου και του 2ου έτους είναι υποχρεωτική.

14/10/16

Ανακοίνωση4ο έτος

Τη Τετάρτη στις 11 π.μ. θα γίνει η παρουσίαση  του θέματος του εξαμήνου ,
με τίτλο:
Pairidaeza " Ο κήπος ως έννοια , οι έννοιες ως κήπος"

H παρουσία όλων των φοιτητών του έτους είναι απαραίτητη.