21/12/16

Eικαστικός Διαγωνισμός

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών σε εικαστικό Διαγωνισμό σε συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ και της «Εθνικής Ασφαλιστικής» για τους φοιτητές της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)

Η «Εθνική Ασφαλιστική» διαθέτει τον χώρο τέχνης  εντός της στοάς Κοραή στην Αθήνα «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», προκειμένου να πραγματοποιηθεί έκθεση εικαστικών έργων τελειοφοίτων φοιτητών (φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει και το τέταρτο έτος σπουδών) της ΑΣΚΤ, κατόπιν διαγωνισμού που θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ της ΑΣΚΤ θα επιλέξει 25 έργα  (20 έργα ζωγραφικής και 5 γλυπτικής), τα οποία και θα εκτεθούν στην  «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» για ένα μήνα (Φεβρουάριος 2017). Οι 25 φοιτητές που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στην έκθεση θα υπογράψουν συμφωνητικό με την Εθνική Ασφαλιστική.

Στην δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα την ημέρα των εγκαινίων (προγραμματισμένα εγκαίνια: 31 Ιανουαρίου 2017) επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από μέλη επιλογής της Εθνικής Ασφαλιστικής θα επιλέξει τρία έργα τα οποία θα βραβευθούν με 3.000€, 2.000€ 1.000€ αντίστοιχα. Τα τρία βραβευθέντα έργα θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ τα υπόλοιπα θα επιστραφούν στους δημιουργούς.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει ένα πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, είτε ζωγραφικής (μέγιστης διάστασης ως 100 πλάτος x 180 ύψος cm – τα έργα θα πρέπει να είναι έτοιμα προς ανάρτηση), είτε γλυπτικής (μέγιστης διάστασης ως 120 x 120 cm – ο δημιουργός αναλαμβάνει και την παροχή ανάλογου βάθρου στο οποίο θα εκτεθεί) με ελεύθερο θέμα στο Γραφείο Επιστατών στην οδό Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Αθήνα,  ως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 14:00.

Στο κατατιθέμενο έργο και συγκεκριμένα εσωτερικά της συσκευασίας αυτού, οι υποψήφιοι επικολλούν συμπληρωμένη αίτηση (επισυνάπτεται) στην οποία αναγράφουν τα στοιχεία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου, συνοδευόμενη από μία τυπωμένη φωτογραφία του έργου.

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά και στο career@asfa.gr, ως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 14:00 (παρακαλούμε διατηρήστε τον τύπο αρχείου word (.doc), συνοδευόμενη από μία ηλεκτρονική φωτογραφία του έργου (ως 2MB).

Εξωτερικά της συσκευασίας του έργου θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του διαγωνιζόμενου.

Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Careers Office | Athens School of Fine Arts
0030.210.3897159 |  career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr


28/11/16

Μπιενάλε των Φοιτητών & Φοιτητριών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην διοργάνωση, καθώς και για την καλύτερη εκπροσώπηση της Σχολής στην όγδοη Μπιενάλε φοιτητών Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας δίνεται παράταση στους φοιτητές,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος φοίτησής τους, να καταθέσουν
τα έργα και την ηλεκτρονική αίτησή τους έως και την
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:30.

Οι συμμετοχές των ενδιαφερόμενων που έχουν ήδη καταθέσει
το έργο τους και έχουν αποστείλει την αίτησή τους στο career@asfa.gr και πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού θεωρούνται έγκυρες.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε όσους έχουν καταθέσει έργο να το αλλάξουν (αποστέλλοντας εκ νέου την αίτηση τους
με την επισήμανση της αλλαγής).

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι τόσο η παράδοση του έργου, όσο και η αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμες.Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

για τη συμμετοχή φοιτητών
στην όγδοη Μπιενάλε των Φοιτητών & Φοιτητριών
των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδος

Η Μπιενάλε των Φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδος πρόκειται να πραγματοποιήσει την όγδοη διοργάνωσή της στην πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στους εκθεσιακούς  χώρους του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που από την ίδρυσή του συγκεντρώνει με τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις του μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής διανόησης της χώρας, καθώς και διεθνές καλλιτεχνικό ενδιαφέρον αποφάσισε μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου, όχι μόνο να διαθέσει το χώρο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά προτείνει την ενεργή συμμετοχή του στην οργανωτική επιτροπή της Μπιενάλε.

Στην Θεσσαλονίκη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να προβάλουν την δουλειά τους και να αναδείξουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής πολύμορφης διαδικασίας που γίνεται σε όλα τα εικαστικά τμήματα των σχολών καλών τεχνών της ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτει η χώρα.

Όροι Συμμετοχής
Η Οργανωτική Επιτροπή της 8ης Μπιενάλε ανακοινώνει ότι θα παρουσιάσει έργα φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος φοίτησής τους. Η συμμετοχή τους θα πραγματοποιηθεί με την παρουσίαση ενός έργου οποιουδήποτε εκφραστικού μέσου και τεχνοτροπίας  της εικαστικής τους δημιουργίας.
Τα έργα που θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στη διοργάνωση θα πρέπει να είναι έτοιμα προς ανάρτηση και να συνοδεύονται από μία φωτογραφία καλής ανάλυσης (300 dpi σε μορφή αρχείου jpeg ή tiff ή pdf) για να χρησιμοποιηθεί για τον κατάλογο της Μπιενάλε.

Τα έργα που δεν θα  πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή θα απορριφθούν.

Στην Μπιενάλε θα συμμετέχουν 25 έργα φοιτητών της ΑΣΚΤ,  25 έργα φοιτητών από την Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 25 έργα φοιτητών από την Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΔΜ και 15 έργα από την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς απέκτησε εφέτος τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών του, ώστε αυτό να είναι ισότιμο με τα προγράμματα σπουδών των Εικαστικών Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών των ΑΕΙ.

Τα έργα θα επιλεγούν από επιτροπή καθηγητών που θα ορίσει η κάθε σχολή ξεχωριστά. Τα επιλεγμένα έργα θα κριθούν από επιτροπή 2 καθηγητών από την κάθε σχολή καθώς και τους λοιπούς οργανωτές, δηλαδή έναν εκπρόσωπο από Τα Νέα της Τέχνης και δύο εκπροσώπους από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Επιτροπή αυτή θα αποφασίσει την απονομή  των βραβείων και των επαίνων που θα δοθούν σε ειδική τελετή την βραδιά των εγκαινίων. Η χωροθέτηση και η παρουσίαση των έργων της έκθεσης θα γίνει με την επιμέλεια των δύο εκπροσώπων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (δείτε το συνημμένο αρχείο) έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:30 στους επιστάτες της ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς 256 (210.4801259/260). Οι συμμετέχοντες, με την κατάθεση του έργου τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εις διπλούν:
·                     Μία αίτηση θα πρέπει να είναι επικολλημένη στο πίσω μέρος του έργου, συνοδευόμενη από μία τυπωμένη φωτογραφία του έργου
·                     Η δεύτερη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο career@asfa.gr, συνοδευόμενη από μία ηλεκτρονική φωτογραφία του έργου (ως 2MB) έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:30
·                     Στη συσκευασία του έργου θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του διαγωνιζόμενου.
Τα έργα που θα επιλεχθούν θα εκτεθούν στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, τον Απρίλιο του 2017

Η έκθεση θα διαρκέσει τρεις μήνες και θα συνοδευτεί από παράλληλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν.

Περιορισμοί και τεχνικές προδιαγραφές [1]
·         Τα επίτοιχα έργα δεν θα πρέπει να  ξεπερνούν τις διαστάσεις 180Χ180Χ35 εκ.
·         Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες συμμετέχουν με γλυπτά  έργα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα της μεταφοράς τους στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.
·         Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα παρουσιάσουν έργα-κατασκευές θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τον καθορισμένο χώρο που θα εκτεθούν τα έργα τους και ότι επίσης θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μεταφοράς του έργου τους.
·         Στις περιπτώσεις έργων- περφόμανς  οι συντελεστές τους επίσης θα πρέπει να αναλάβουν   τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής τους στην Θεσσαλονίκη.
·         Για τα έργα σε μορφή video θα πρέπει το είδος ψηφιακών αρχείων του να είναι συμβατό με τον εξοπλισμό του μουσείου που θα χρησιμοποιηθεί στην έκθεση, αλλιώς θα πρέπει να σταλεί στο χώρο παρουσίασης και ο συμβατός εξοπλισμός.
[1] Οι περιορισμοί αυτοί είναι υποχρεωτικοί αλλά είναι δυνατόν να μετατραπούν από την επιτροπή αναλόγως των υλικών συνθηκών που θα προκύψουν μέχρι την έναρξη της Μπιενάλε 

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής
Άρτεμις Καρδουλάκη, Τα Νέα της Τέχνης
Συραγώ Τσιάρα, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Αρετή Λεοπούλου, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Γιάννης Σκαλτσάς, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Γιώργος Διβάρης, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Ζουρούδης, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δήμητρα Σιατερλή, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ξενοφών Μπίτσικας, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Careers Office | Athens School of Fine Arts
0030.210.3897159 |  career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr
[1] Οι περιορισμοί αυτοί είναι υποχρεωτικοί αλλά είναι δυνατόν να μετατραπούν από την επιτροπή αναλόγως των υλικών συνθηκών που θα προκύψουν μέχρι την έναρξη της Μπιενάλε  

11/11/16

Εικαστική Έκθεση ΒΑΛΤΙΝΟΣ – Εικαστικώς… στο Σπίτι της Κύπρου (Δελτίο τύπου)
                                       


Εικαστική Έκθεση

ΒΑΛΤΙΝΟΣ – Εικαστικώς…

στο Σπίτι της Κύπρου

    Εικαστικά έργα εμπνευσμένα από την πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, παρουσιάζονται 
  στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης 
  ΒΑΛΤΙΝΟΣ – Εικαστικώς…, που συνδιοργανώνεται από το Σπίτι της Κύπρου και την Ανωτάτη Σχολή 
  Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), σε επιμέλεια της Επίκουρης Καθηγήτριας Α.Σ.Κ.Τ. Ερατώς Χατζησάββα.
    Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στις 20:00 και η έκθεση θα 
  παραμείνει  ανοιχτή για το κοινό έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016. 
    Τα έργα δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές του Γ´ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ. 
 το οποίο  διευθύνει ο Καθηγητής Μάριος Σπηλιόπουλος.
   Οι φοιτητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ερατώς Χατζησάββα,
  αφού  διάβασαν τα μυθιστορήματα του Θανάση Βαλτινού συζήτησαν με τους μελετητές 
 του έργου του, Δημήτρη  Δασκαλόπουλο, Γιώργο Αριστηνό και Γιώργο Γεωργή, 
 αλλά και με τον ίδιο τον συγγραφέα, τον οποίο  παρουσίασε στους φοιτητές ο Καθηγητής 
 Μάριος Σπηλιόπουλος.
   Πρόκειται για έναν διάλογο της εικαστικής και λογοτεχνικής δημιουργίας μέσα από τον οποίο 
 πλάθεται μια  σύγχρονη πλαστική προσέγγιση εικόνας και λόγου.
   Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος ανάγνωσης και συνομιλίας της νέας γενιάς εικαστικών δημιουργών 
 με έναν  καταξιωμένο συγγραφέα και ακαδημαϊκό που ασχολήθηκε με την κοινωνική και πολιτική 
 αποτύπωση του  εικοστού αιώνα. Οι φοιτητές επιχειρούν μια νέα, συχνά τολμηρή ανάγνωση της 
 πεζογραφικής αφήγησης του  Βαλτινού με εικαστικές προσεγγίσεις που διακρίνονται για την 
 νεωτερικότητα, την εκφραστικότητα και την  πρωτοποριακή αποτύπωση .


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Δ: Ξενοφώντος 2Α, 105 57Αθήνα
Τ: 2103734934
F: 2103734904
E: spiticy@otenet.gr
W: www.spititiskyprou.gr


  Συμμετέχουν: Ευαγγελία Δημητρακοπούλου, Kildi Drasa, Ειρήνη Φωτεινή Μαρκοστάμου, 
  Ρενάτα Μεθενίτη,  Παρασκευή Μήλιου, Θοδωρής Μπαργιώτας, Κλεάνθης Πάγκαλος, 
  Ελένη Παπαθανασίου, Μαρία  Σμαργιαννάκη, Στάθης Φώτης

  Εγκαίνια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2016
  Διάρκεια έκθεσης: 15 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2016
  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη: 10:00 – 18:00
  Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00 -15:00

  Συντονισμός: Μαρία Ραγιά, Μορφωτική Λειτουργός, Τ: 210 3734916

  Φωτογραφικό υλικό για την έκθεση θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spititiskyprou.gr

                                                                                                                             31 Οκτωβρίου 201630/10/16

Παρουσίαση


Τη Δευτέρα 31/ 11 στις 12:30
θα γίνει μια εισαγωγική παρουσίαση με θέμα το σχέδιο.
Η παρακολούθησή της από του φοιτητές του 1ου και του 2ου έτους είναι υποχρεωτική.

14/10/16

Ανακοίνωση4ο έτος

Τη Τετάρτη στις 11 π.μ. θα γίνει η παρουσίαση  του θέματος του εξαμήνου ,
με τίτλο:
Pairidaeza " Ο κήπος ως έννοια , οι έννοιες ως κήπος"

H παρουσία όλων των φοιτητών του έτους είναι απαραίτητη.

29/9/16

Διαμόρφωση χώρων.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου από τις 11π.μ  θα αρχίσει η διαμόρφωση του χώρου του εργαστηρίου.
Στη συνέχεια θα γίνει η κατανομή χώρων στα έτη.

Η παρουσία όλων των φοιτητών είναι απαραίτητη.

13/8/16

Open Call

KODRA FRESH 2016: "Mind the Gap"

ΝΕΟ Open Call

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 2 Σεπτεμβρίου 2016


Το Κόδρα Fresh 2016 καλεί απόφοιτους (που δεν έχουν ξεπεράσει τα 5 έτη από το

έτος κτήσης πτυχίου) και τελειόφοιτους φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών να
υποβάλλουν portfolio, ώστε να συμμετάσχουν στην έκθεση "Mind the Gap" που θα

πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Διοικητήριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα.

Η φετινή θεματική εστιάζει στη δημιουργική σχέση του ανθρώπου με τον αστικό

χώρο, ως πεδίο ευκαιριών και αλληλεπίδρασης. Η πόλη, ένα υλικό περιβάλλον

καθορισμένο από τις θεσμικές εξουσίες, λειτουργεί ως παράγοντας διαμόρφωσης των

πρακτικών των ανθρώπων επιβάλλοντας ως επί το πλείστον δεδομένες νόρμες, οι

οποίες αναπαράγονται στην καθημερινότητα. Όμως η εγγενής δημιουργικότητα του

ατόμου, ποτέ δεν μπορεί να τιθασευτεί απόλυτα από την εξουσία. Όπου

υπάρχει εξουσία, υπάρχει και αντίσταση. Στο σημείο που κάθε άτομο κατέχει

ως έναν ορισμένο βαθμό εξουσία, διαθέτει και κάποιο βαθμό δραστικότητας που του

επιτρέπει να παράγει τακτικές. Οι τακτικές αυτές είναι ανώνυμες, καθώς

αποσιωπώνται από τις δημόσιες αναπαραστάσεις και παίρνουν τη μορφή

καθημερινών πρακτικών μικρού βεληνεκούς.

Στη σύγχρονη συνθήκη της αυξανόμενης κρίσης, οι νέες θεσμικές δομές πιέζουν

προς τον πολλαπλασιασμό φαινομένων μετάβασης, ανταλλαγής και

αλληλοδιείσδυσης, αποσταθεροποιώντας τις δεδομένες βεβαιότητες και

μαζί εκείνη της σχέσης μας με το υλικό περιβάλλον. Η αποσταθεροποίηση

της αντίληψής μας για το χώρο και την υλικότητά του, πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες

για τη διάνοιξη του αστικού χώρου προς απροσδόκητες επιτελέσεις και χρήσεις του

εντός της καθημερινότητας. Οι επινοημένες πρακτικές διαπερνούν το χωροταξικό

διάγραμμα της πόλης δημιουργώντας ρωγμή στον αστικό και κοινωνικό

χώρο. Ο «ενδιάμεσος χώρος» που διαμορφώνεται αποτελεί ένα διάκενο του τόπου

της υπαγορευμένης ευταξίας, στον οποίο οργανώνονται πολλαπλοί τόποι με κύριο

χαρακτηριστικό το αόρατο και το άφατο. Η αναδυόμενη συνθήκη ευνοεί τη

δυνατότητα διακίνησης ανάμεσα σε ολοένα περισσότερους υπό διαμόρφωση

τόπους, στους οποίους το άτομο ελίσσεται εντός της αντίθεσης του ορατού και

θεσμοθετημένου με το αόρατο και ανώνυμο.

Οι καλλιτέχνες καλούνται να ενεργοποιήσουν τη δημιουργική τους δύναμη και να

καταθέσουν εικαστικές προτάσεις που άπτονται της θεματικής του ΚόδραFresh 2016.

Δεκτές γίνονται προτάσεις που αξιοποιούν κάθε μέσο σύγχρονης τέχνης

(ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, video,performance,κ.α.). Κάθε καλλιτέχνης

έχει τη δυνατότητα να καταθέσει περισσότερες από μία προτάσεις (μέχρι 5), στις

οποίες αξιοποιούνται διαφορετικά μέσα έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα


performance έργα τέχνης, τα οποία θα παρουσιαστούν την ημέρα των εγκαινίων

και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται: 1) φωτογραφίες, video ή αρχεία ήχου

των έργων, 2) σύντομη περιγραφή πρότασης, 3) portfolio καλλιτέχνη, 4) βιογραφικό

σημείωμα και 5) στοιχεία επικοινωνίας.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
kodramindthegap@gmail.com

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Μαρία Κενανίδου

Επιμελητές του Kodrafresh / Συντονιστές Πεδίου Δράσης Κόδρα: Γεωργία

Κουρκουνάκη - Μουσειολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης,

Γιάννα Καλή - Εικαστικός

ACTION FIELD KODRA

Municipality of Kalamaria

Komninon 60, Τ.Κ.: 55 132

Kalamaria

Thessaloniki

GREECE

Tel.: +30 231 331 4572

4/7/16

Μηχανές Επιθυμίας στην Τέχνη και την Πολιτική


 

της Ψυχιάτρου Χλόης ΚολύρηΠαντού μέσα και γύρω μας υπάρχουν μηχανές επιθυμίας .Μηχανές όργανα, μηχανές ενέργειας. Μηχανές ροής και διακοπής της ροής. Μηχανές που αρχίζουν, μηχανές που διακόπτουν. Η αρχή αυτή δεν σέβεται την διάκριση : Άνθρωπος – φύση.  Η ανθρώπινη ουσία της φύσης και η φυσική ουσία του ανθρώπου, ταυτίζονται.
Αυτό που ο Φρόυντ, ονομάζει ένστικτο (υποσυνείδητη ορμή, και ο Νίτσε επιθυμία για δύναμη), αυτό που κινεί τα πάντα, είναι μια μηχανή επιθυμίας.
Σκεφτείτε το σαν τα στάδια παραγωγής σε ένα εργοστάσιο. Μηχανή που μοντάρει την ίδια την παραγωγή. Το management, ή κοστολόγηση  η διανομή καπελώνουν δράση και πάθος.
Μηχανή για την καταγραφή της παραγωγής  για να κόβει την ελεύθερη κυκλοφορία, επικοινωνία.
Μηχανή κατανάλωσης προϊόντων κόντρα στην ηδονή, άγχος, πόνος.
Κοιτάξτε την αντιστοιχία στην ανθρώπινη αλυσίδα της παραγωγής. Όλα είναι μια αδιάκοπη μεταφορική σειρά [εκεί που ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε ένα χέρι η ένα μάτι η ένα πόδι και που λειτούργει σε 24ωρη βάρδια : Να μη κοπεί η παραγωγή που δεν σταματά ποτέ. Κοιτάξτε το τωρινό αφήγημα «Αν βγείτε από το ευρώ θα καταστραφείτε, δεν θα έχετε ευρώ για να αγοράσετε» Και σίγουρα μπορούν να το κάνουν, άδικα μας αποκοιμίζουν. Γιατί το υλικό τους είναι η επιθυμία η ίδια, που την έχουν υφαρπάσει και την χρησιμοποιούν σαν άσβεστο πυρ. Τι να κάνει λοιπόν ο λαός? Εμείς οι ίδιοι. Να σταματήσουμε την επιθυμία, να αποκτήσουμε ένα σώμα χωρίς όργανα; Ένα σώμα που δεν παράγει τίποτα, ακίνητο, συμπαγές, που να μην είναι εργαζόμενη μηχανή, να γίνει σταματημένη ή υποβαθμισμένη μηχανή. Όμως οι μηχανές επιθυμίας και παραγωγής δουλεύουν ακόμα και ξεχαρβαλωμένες

Υπάρχει όμως και το σώμα χωρίς όργανα που είναι ένα άλλου είδους μηχανή. Μια μηχανή πολέμου.
Αυτή η μηχανή δουλεύει κόντρα στην παραγωγή. Είναι μια αντιπαραγωγή. Ο Marx λέει γι αυτό ότι δεν είναι προϊόν στη γραμμή παραγωγής αλλά αποτελεί την φυσική του προϋπόθεση. Στο δικό μας παράδειγμα ενοποιεί φύση και άνθρωπο σε μια μονάδα.
Μπορεί να είναι το σώμα της γης, το σώμα του δεσπότη η κοινωνία που στο σώμα της καταγράφεται η παραγωγή.

Σήμερα, το κεφάλαιο είναι το σώμα χωρίς όργανα του κεφαλαιοκρατικού όντος
Κάτι στείρο όπως το χρήμα, απολιθωμένο, παίρνει μια μυστηριώδη μορφή που του επιτρέπει να παράγει χρήμα. Έτσι δημιουργείται η υπεραξία. Χάνεται η διαφορά μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Η κοινωνία παρακολουθεί μαγεμένη.
Ένα οποιοδήποτε συμπαγές σώμα. Σώμα της γης, του δεσπότη γίνεται μια επιφάνεια καταγραφής.

Ένας κόσμος διεστραμμένος φετιχιστικός, μαγικός απορροφούν κάθε κοινωνική μορφή, σκοντάφτει μόνο σε μία, την μελλοντική την ουτοπική.

Το σώμα χωρίς όργανα και χωρίς παραγωγή, είναι ένα άδειο σώμα ένα κέλυφος, μια επιφάνεια που πάνω της εγγράφονται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις. Η παραγωγή, η επιθυμία, όλα αυτά τα σφετερίζεται.

Έτσι το κεφάλαιο, το χρήμα σφετερίζεται την παραγωγή.

Όλη η σεξουαλικότητα καταντά να γίνεται οικονομία, ο άνθρωπος γίνεται εμπόρευμα, αλλά ήδη έχουμε περάσει στην αναθεώρηση του Μαρξισμού από τον Georg Lukacs

Από την γεύση του σταριού, δεν καταλαβαίνεις ποιοι το έχουν σπείρει ούτε από το προϊόν μαντεύεις το σύστημα και τις σχέσεις παραγωγής.

Δίπλα από την μετάβαση από τον Μαρξ στον Georg Lukacs η μεγαλοφυΐα του Yaspers σε ένα είδος Φρουδομαρξισμού

Αντικαθιστά το «reaction formation» το σχηματισμό προσωπικότητας με διαδικασίες κοινωνικές με τη σχέση με το εγώ με τα ένστικτα που τελικά αποδιαρθρώνεται (Kraepelin) αλλά η αντανάκλαση της ασύντακτης, χαοτικής δαιμονικής φύσης παραμένει και περνά στις μηχανές παραγωγής, την παραγωγή τη ίδια. Το μόνο που έλειπε είναι να τοποθετηθεί η διαδικασία στο οικονομικό πλαίσιο στη διαδικασία παραγωγής στον καπιταλισμό.  Σε μια διαστρεβλωμένη και σαδιστική σειρά υποτάσσονται τα πάντα  Φύση = Βιομηχανία =Φύση
= Ιστορία

Ο Ιδεαλισμός(Πλάτων), η κριτική φιλοσοφία(Καντ) και ο Λακάν συμφωνούν ότι η επιθυμία είναι πάντα μια έλλειψη τοποθετώντας δίπλα στο πραγματικό αντικείμενο το φασματικό που μένει πάντα απρόσιτο. Μπορεί όμως η επιθυμία να μην είναι έλλειψη. Μπορεί να παραμένει στην πραγματικότητα, οπότε αναγκαστικά είναι παραγωγική, μπαίνει σε μηχανές επιθυμίας.

Οι ανάγκες στηρίζονται στην επιθυμία και όχι το αντίθετο. Μεταξύ επιθυμίας και αντικειμένου δεν μεσολαβεί καμία ιδεαλιστική ή ψυχολογική πραγματικότητα.

Επιθυμία – παραγωγή – προϊόν αντικείμενο.

Δεν δεχόμαστε μια επιθυμία σε συνεχές έλλειμμα αλλά μια επιθυμία πάθος «να είναι αντικείμενο φυσικό και αισθητό». Κι όλα αυτά γιατί η αντίσταση εξαρτάται από την επιθυμία.

Το κύκλωμα λοιπόν μπορεί να κλείσει ως εξής:

Επιθυμία - υλικό αντικείμενο – παραγωγή – πράξη – αντίσταση


Ο δρόμος δεν γίνεται να περάσει από την οικονομική παραγωγή γιατί εκεί κινδυνεύει να πέσει στη παγίδα και πρέπει να αλλάξουμε όχι μόνο την ίδια τη μηχανή παραγωγής αλλά και την μηχανή που στηρίζει την παραγωγή. Αυτή  η μηχανή είναι πάντα κρυμμένη μπορεί να είναι η γη, ο θεός, η ιστορία, το κεφάλαιο η ηθική οι νόμοι. Αυτή η μηχανή πρέπει να νικηθεί. Η Ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι δεν αρκεί να ασχοληθούμε με τις μηχανές παραγωγής μόνο. Να καταλάβουμε π.χ. ένα εργοστάσιο ή τα θερινά Ανάκτορα των τσάρων Πρέπει να ανατρέψουμε όλη την αόρατη σειρά μηχανών και μέσων με τις οποίες η εξουσία καλύπτει και προστατεύει τις μηχανές παραγωγής της αγοράς.  Και ο δρόμος αυτός αποκλείει κάθε τι υπερβατικό όπως ο Θεός , ο Νόμος,  η Ηθική του κυρίαρχου και αφήνει ελεύθερη την επιθυμία που υπάρχει κλεισμένη στον άνθρωπο σαν συνεχής μεταμόρφωση, σαν γίγνεσθαι ,σαν γραμμές πτήσης που διασχίζουν εγκάρσια τον εαυτό, τους άλλους και τον κόσμο όλο

 

και το βίντεο από την διάλεξη που έδωσε στην σχολή: https://www.youtube.com/watch?v=vQyNwxebVxc

30/6/16

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Εθνική Τράπεζα, με την ευκαιρία του εορτασμού των 175 χρόνων από την ίδρυσή της, προκηρύσσει, με στόχο τη στήριξη, την ενθάρρυνση, την ανάδειξη και την προβολή νέων καλλιτεχνών, καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τη δημιουργία εικαστικών έργων. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να προβεί στην εν λόγω δράση για να υποστηρίξει τη νέα γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών, συνεχίζοντας τη μακρά της παράδοση στη στήριξη του πολιτισμού και των τεχνών. Θέλοντας να ενθαρρύνει την καλλιτεχνική δημιουργία, και αναγνωρίζοντας την συνεισφορά της τέχνης στην πρόοδο και την ανάπτυξη, η Εθνική Τράπεζα θα επιλέξει για αγορά έως 15 έργα από τους συμμετέχοντες δημιουργούς, για εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής συλλογής της, τα οποία και θα εκθέσει σε χώρο της Τράπεζας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού
Τα έργα που θα δημιουργηθούν πρέπει να είναι επίτοιχα, λόγω της ανάρτησής τους σε χώρους εργασίας και κοινού της Τράπεζας, και μπορούν να καλύπτουν όλα τα μέσα έκφρασης – ζωγραφική, χαρακτική, φωτογραφία, κατασκευές, ψηφιακή τεχνολογία, video, ή γλυπτά.
Τα έργα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε διάσταση τα 2.00μ.
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε καλλιτέχνης, απόφοιτος Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή με αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα, και ηλικία έως 40 ετών.
Τρόπος υποβολής των έργων και προθεσμία
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε καλλιτέχνης καλείται να                               συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στο ακόλουθο link https://www.nbg.gr/greek/Documents/deltio-symmetohis.pdf και να το αποστείλει στο email: ete.art-competition2016@nbg.gr  εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.
Θα πρέπει παράλληλα να επισυνάψει, φωτογραφία ή φωτογραφίες του έργου του σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο jpeg 300 dpi., το οποίο παρακαλείται να ονομάσει με το επίθετό του στα ελληνικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των  παραπάνω στοιχείων (δελτίων συμμετοχής, φωτογραφιών, βιογραφικών σημειωμάτων) ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00
Κριτική επιτροπή
Η επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας.
Απόφαση κριτικής επιτροπής
Η επιτροπή θα επιλέξει έως 15 έργα προς αγορά στην τιμή των 5.000 € το καθένα πλέον ΦΠΑ. Η Εθνική Τράπεζα θα οργανώσει έκθεση των επιλεγέντων έργων σε χώρο της, προκειμένου να γνωστοποιήσει τα νέα της αποκτήματα που θα εμπλουτίσουν την καλλιτεχνική της συλλογή. Η επιτροπή θα ενημερώσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή τον καλλιτέχνη του οποίου το έργο έχει επιλεγεί.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τσακίρης τηλ.  210- 3341838

15/6/16

Give Me A Moment: έκθεση του David Hammons


Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμουβρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει σπάνια έργα του Αμερικανού καλλιτέχνη David Hammons στην πρώτη σημαντική παρουσίαση της δουλειάς του στην Ελλάδα.
Ο Hammons είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες των τελευταίων 50 ετών. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει δουλειά που έκανε στο Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 αλλά και έργα που έγιναν στοστούντιό του στη Νέα Υόρκη την περασμένη χρονιά. Παρουσιάζοντας τυπώματα, γλυπτά , πίνακες και έγγραφα που σχετίζονται με τις περφόρμανς και τα δημόσια γλυπτά του, η έκθεση αναδεικνύει το εκπληκτικό εύρος της τέχνης του Hammonds. Μερικά από τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει περιλαμβάνουν τηγανητό κοτόπουλο, καπάκια από μπουκάλια, τσιγάρα, κολλεγιακά με κουκούλα, μαλλιά Αφροαμερικανών, Αφρικανικές μάσκες και καθρέφτες.

Ο Hammons ανήκει στη γενιά καλλιτεχνών από το Λος Άντζελες που η δουλειά τους επηρεάστηκε από την κατάσταση μετά τα Watts Riots και από το κίνημα Black Power. Πρώιμα έργα του, όπως τα Body Prints, αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες των μαύρων Αμερικανών στα τέλη της δεκαετίας του 60: στην έκθεση περιλαμβάνεται το έργο The Wine Leading the Wine, ένα από τα αριστουργήματα αυτής της ενότητας. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, ο Hammons εγκατέλειψε πλέον αυτού του τύπου τη δουλειά και εφορμούσε στη δημιουργία αφηρημένης τέχνης από τα υλικά της καθημερινής κουλτούρας των μαύρων. Ξεκίνησε με λαδωμένες τσάντες και κόκκαλα από μπάρμπεκιου και πέρασε στη χρήση μαλλιών Αφροαμερικανών, μπουκαλιών και σπασμένων δίσκων. Καθιστούσε τη δουλειά του επίτηδες ακατάλληλη προς πώληση, κάτι που φανερώνει την εξαιρετική αίσθηση του Hammons να δημιουργεί το ωραίο μέσα από ευτελή υλικά που τα συνδύαζε για την κατασκευή γλυπτών με ευφάνταστους τίτλους.


Τοποθεσία: Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, Λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι


Ημερομηνία: Διάρκεια: 13 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10 πμ έως 6 μμ.


Πληροφορίες: Τηλ.: 210 8090566
thegeorgeeconomoucollection.com


9/6/16

Back to Athens 4 / 2016


 
 
Back to Athens 4 / 2016

International Arts Festival

 3 -11 Ιουνίου, 2016
Performance Αποφοίτων & Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Maya (ο κόσμος της πλάνης)

Σάββατο 11 Ιουνίου, στις 20.00

Ερεσσού 40, Εξάρχεια

 

Στο πλαίσιο του Back to Athens 4 / 2016 παρουσιάζονται οι performance απόφοιτων και φοιτητών της ΑΣΚΤ σε επιμέλεια Αιμιλίας Μπουρίτη, συνδιοργάνωση του Γ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής ΑΣΚΤ και υποστήριξη των Α’ Γ’ Ε’ Εργαστηρίων Ζωγραφικής ΑΣΚΤ.

 Maya στη σανσκριτική γλώσσα σημαίνει η πλάνη, η ψευδαίσθηση του φυσικού κόσμου, o κόσμος των φαινομένων. Ένας κόσμος που στηρίζεται στις εντυπώσεις και στις κατασκευές του νου.
Ο όροςMaya” αρκετά επίκαιρος στις μέρες μας αντιπροσωπεύει τα απελπισμένα “θέλω”, τις αυταπάτες ενός ατόμου ή μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Έξι απόφοιτοι και δύο φοιτητές της ΑΣΚΤ αναρωτιούνται στο πλαίσιο της προσωπικής ή της κοινωνικής πλάνης, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, εικαστικά υλικά και το χώρο, δίνοντας έτσι τη δική τους καλλιτεχνική εκδοχή ως απάντηση στις επιρροές τηςMaya”.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ιάνθη Αγγελίογλου, Κώστας Βούλγαρης, GRAAM, Νίκη Ζαχαρή, Χριστίνα Κουσουλίδου, Κώστας Λαλές, Μαρία Μεθυμάκη, Νότα Πατεριμού

Επιμέλεια: Αιμιλία Μπουρίτη

Συνδιοργάνωση: Γ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής ΑΣΚΤ
Με την υποστήριξη των Α’ Γ’ Ε’ Εργαστηρίων Ζωγραφικής ΑΣΚΤ