21/5/18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και της ΑΣΚΤ (αρ. πρ. 1222/29.3.2018) προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών, διάρκειας ενός έτους και ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €), καθώς και χορήγηση ως επιβράβευση των ποσών 4.000€ και 2.000€ στον δεύτερο και τρίτο επιλεχθέντα αντίστοιχα.

Κατάθεση δικαιολογητικών και κατάθεση έργων υποψηφίων

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων (όπως περιγράφονται παρακάτω) κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Α.Σ.Κ.Τ. καθημερινά, κατά τις ώρες 9.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. (Πατησίων 42) ως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

1.            Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
2.            Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στη Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική.
3.            Έγγραφο από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει το έγγραφο αποδοχής ως την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας του (Ιούνιος) και ανακηρυχθεί υπότροφος, υποχρεούται να το καταθέσει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Σε διαφορετική περίπτωση η υποτροφία δίνεται στον 2ο επιλαχόντα κ.ο.κ.
4.            Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στην οποία δηλώνει ότι:
α. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή Οργανισμό ή Εταιρία ή γενικά από άλλο φορέα για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, για το ίδιο χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει την παρούσα υποτροφία.
β. έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους–άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (επισυνάπτεται)
γ. γνωρίζει και συναινεί πως εάν επιλεχθεί ως υπότροφος, ένα εκ των έργων που έχει καταθέσει θα αποτελεί εφεξής περιουσία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
  1. Ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιέχεται αναλυτικά το καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου καθώς και κείμενα του ίδιου που αφορούν σε αυτό.
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Τρία έως τέσσερα εικαστικά έργα (τα οποία επιλέγονται από το ηλεκτρονικό αρχείο του υποψηφίου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ) και τα οποία λαμβάνουν μέρος σε έκθεση διάρκειας ενός έτους στους χώρους της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής). Τα έργα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ Πειραιώς 256 (Γραφείο επιστατών, τηλ. 210.4801259/60) και παραμένουν στη διάθεση της ΑΣΚΤ και της Motoroil για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης τους.
  4. Βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων (επισυνάπτεται), η οποία υπογράφεται επί τόπου και ένα αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο career@asfa.gr. Πίσω από κάθε έργο αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.
  5. Φωτογραφίες των έργων που περιλαμβάνονται στην βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων επίσης αποστέλλονται στο career@asfa.gr.

Οι υποψηφιότητες κρίνονται από εξαμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., τρία διακεκριμένα μέλη της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, καθώς και έναν διακεκριμένο επιμελητή εικαστικών εκθέσεων με σκοπό την εξέταση των δικαιολογητικών και την κρίση επί των υποβληθέντων εικαστικών έργων και του συνοδευτικού φακέλου των υποψηφίων με σκοπό την ανάδειξη/επιλογή του υποτρόφου.

Ο υπότροφος που θα αναδειχθεί υποχρεούται στην παράδοση ενός έργου εκ των έργων του φακέλου του, το οποίο θα επιλεγεί από την εξαμελή Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου, και το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Ο υπότροφος υπογράφει Σύμβαση Παροχής Υποτροφίας με την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σχέδιο της οποίας έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί από την ΑΣΚΤ και την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  και στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι παροχής υποτροφίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα 210.3897159 και career@asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. | 210.3897159 | career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών30/3/18


A΄ Γ΄ & Ε΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
PERFORMANCE

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 27/3/2018

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΡΙΤΗ


Σώμα και εικαστική δράση, σώμα και εγκατάσταση,
σώμα και δημόσιος - ιδιωτικός χώρος, long run performance

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ  11.00 – 14.00
ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΤ
ebouriti@yahoo.gr

6/2/18

Ο μεταφυσικός κόσμος της μάσκας στην ΑΣΚΤ


Η Μάσκα: Σημειολογικές επισημάνσεις

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της συλλογής από περίπου χίλιες μάσκες διαφόρων υλικών και διαστάσεων, συνοδευτικά αντικείμενα και περίπου τριακόσιες μαριονέτες και φιγούρες του θεάτρου σκιών, συναφούς ενδιαφέροντος.
Είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης και συστηματικής αναζήτησης δεκαετιών, σ’ όλες τις χώρες του κόσμου συχνά σε δύσκολες συνθήκες και ακόμα περισσότερο δυσκολότερες πολιτισμικές προσεγγίσεις για την απόκτηση των μασκών αυτών, αλλά και τη μεταφορά τους. Ορισμένες εξ αυτών είναι εξαιρετικά σπάνιες, προερχόμενες από φυλές υπό εξαφάνιση ή ήδη πολιτισμικά χωρίς παρουσία στο χάρτη. Οι μάσκες θα μπορούσαν σε γενικές γραμμές να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτές με θεατρική σκοπιμότητα, όπως οι Νoh, οι μάσκες των ινδικών επών, της Κορέας ή του Βιετνάμ, κάτι αντίστοιχο προς τα ελληνικά προσωπεία ή τις μάσκες της Commedia de l’ Arte, και οι μάσκες οι οποίες έχουν ένα τελετουργικό χαρακτήρα με σκοπό την πρόσκληση ή την εκδίωξη μεταφυσικών δυνάμεων ή ενδιάμεσων πνευμάτων και θεοτήτων. Βέβαια, ο διαχωρισμός αυτός είναι σχηματικός αφού και οι μάσκες του θεάτρου, το ίδιο το θέατρο είναι συχνά μια αναπαράσταση των χθόνιων και ουράνιων καταστάσεων αλλά και εκείνες της τελετουργίας εξίσου συχνά επιδιώκουν μια αναπαράσταση.
Οι μάσκες των οποίων ο χαρακτήρας είναι προσανατολισμένος στην τελετουργία, προς το Ιερό, έχουν σκοπό μέσω των μεταφυσικών δυνάμεων την ευόδωση των μεγάλων συμβολικών στιγμών που αφορούν τη ζωή της κοινότητας, θεϊκές επέτειοι, τελετές μύησης, περιτομής, τελετές κυνηγιού και άλλων δοκιμασιών  ή την ευόδωση προσωπικών δυσκολιών και ιδιαίτερων στιγμών, όπου η μάσκα έχει το ρόλο της ευχής ή του ξορκιού, για τον τοκετό, τη θεραπεία, ψυχολογική ή οργανική, το τραύμα, τη συνοδεία στο θάνατο.


Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αίθουσα Παλαιάς Βιβλιοθήκης, Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης
Διάρκεια έκθεσης: 7 – 16 Φεβρουαρίου 2018
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11.00 – 18.00 εκτός Κυριακής

24/1/18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Γ΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ     12/2          5ο έτος
ΤΡΙΤΗ            13/2         4ο έτος
ΤΕΤΑΡΤΗ      14/2         3ο έτος
ΠΕΜΠΤΗ       15/2         2ο έτος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2        1ο έτος  

Τη Παρασκευή 9/2  θα γίνει οι διαμόρφωση των χώρων του εργαστηρίου και όλοι οι φοιτητές  θα πρέπει να είναι παρόντες.
Μέχρι τότε θα πρέπει οι φοιτητές του 1ου και 2ου έτους να έχουν απομακρύνει τα έργα και τα υλικά τους από τους χώρους εργασίας τους.
Οι εξετάσεις αρχίζουν στις   10:00 π.μ.
Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί από την προηγούμενη.

10/1/18

Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ

                                             

Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο δράσης για τους έλληνες καλλιτέχνες.
Κεντρική της δραστηριότητα συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ (SNF Artist Fellowship Program). Μέσα από αυτό, θα απονείμει χρηματικά βραβεία σε καλλιτέχνες για την ηθική και υλική αμοιβή τους, καθώς και για την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων τους. Θα ενθαρρύνει επίσης την επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από σεμινάρια και συναντήσεις που θα οργανώσει και στα οποία θα προσκαλούνται καταξιωμένοι επαγγελματίες από τοv χώρο του πολιτισμού. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δυναμικό δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων (Fellows), το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά και μετά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, προσβλέποντας σε συνεργασίες και στην αλληλεπίδραση με την ευρύτερη πολιτιστική κοινότητα.
Η ARTWORKS είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και υποστηρίζεται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την "Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων".Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.art-works.gr


26/10/17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Η Βιβλιοθήκη καλεί τους
 πρωτοετείς φοιτητές & φοιτήτριες του Εικαστικού Τμήματος
 να παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης
την Τετάρτη 1/11/2017 ώρα 11:00 – 13:00

Η παρακολούθησή του θα σας βοηθήσει στην ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της:

·        να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο
·        να εντοπίζετε τα βιβλία στα ράφια
·        να χρησιμοποιείτε τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης

Να έχετε μαζί σας μια  φωτογραφία και τη βεβαίωση εγγραφής σας
 για να εκδώσετε
Κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης

έτσι ώστε να μπορείτε να δανείζεστε βιβλία!!!

29/9/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΟι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τα ενδιάμεσα έτη, (1ο, 2ο, 3ο, 4ο,)
θα γίνουν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.
Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 11, π.μ.

2/5/17

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

                 


Το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της ΑΣΚΤ διοργανώνει ημέρα αιμοδοσίας στις 10 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 15.00 (Πειραιώς 256-αίθουσα Γραμμικού Σχεδίου) προκειμένου να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος στο όνομα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για τις ανάγκες κυρίως της ακαδημαϊκής της κοινότητας και των αιμοδοτών-μελών της.
Τα  μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η που επιθυμούν να δώσουν αίμα για τον παραπάνω σκοπό, παρακαλούνται, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση aspa@asfa.gr  έως και 8 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  ή να επικοινωνήσουν εντός του ανωτέρω διαστήματος με την κα Ασπασία Ψαρρή στο 2103897149.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να ανατρέξετε και στο παρακάτω link: http://ekea.gr .ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

18/4/17

Υποτροφίες

Υποτροφίες σε Φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες από το ΙΚΥ- Αιτήσεις έως 28.4
Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατ' ελάχιστον 3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.
Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑμεΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.
Σημειώνεται, ότι για την προετοιμασία της προκήρυξης απαιτήθηκε η συνεργασία και συμμετοχή της Γραμματείας ΕΣΠΑ, του επιτελείου του Υπουργού Παιδείας, της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για την υλοποίηση του προγράμματος θα συμπράξουν και οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων αρχίζει, Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, στις 5:00μμ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017, στις 3:00μμ.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) , όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση:

Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 697 9921655, 210 3646069
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 4801306
Skype: ourania.anastasiadou

 cid:image003.jpg@01CEE87C.02DC3DE0