29/3/17

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΟΛΑΣ- 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΟΛΑΣ- 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ /
ΑΣΚΤ, Tετάρτη 5 Απριλίου 2017, Aμφιθέατρο Βιβλιοθήκης, 6μμ.

Με αφορμή την επέτειο τριάντα χρόνων από το θάνατο του Αλέξανδρου Ιόλα, ο βιογράφος του Νίκος Σταθούλης, ανασύρει προσωπικές μνήμες απο τη συνεργασία του με τον Αλ. Ιόλα επικεντρωμένος στην τέχνη της εκμαίευσης που χαρακτήριζε το μεγάλο συλλέκτη, την κοινωνική απόρριψη, τις συγκρούσεις και την πορεία του ιδιοφυούς Αιγυπτιώτη. 
Την ομιλία θα προλογίσει ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ, Π. Χαραλάμπους
Συντονισμός ΑΣΚΤ : Γ. Μελανίτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και της ΑΣΚΤ (αρ. πρ. 1173/8.4.2016 ) προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών, διάρκειας ενός έτους και ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €), καθώς και χορήγηση ως επιβράβευση των ποσών 2.000€ και 1.000€ στον δεύτερο και τρίτο επιλεχθέντα αντίστοιχα.

Κατάθεση δικαιολογητικών και κατάθεση έργων υποψηφίων

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων (όπως περιγράφονται παρακάτω) κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Α.Σ.Κ.Τ. καθημερινά, κατά τις ώρες 9.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. (Πατησίων 42) ως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

1.            Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)  
2.            Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στη Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική.
3.            Έγγραφο από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει το έγγραφο αποδοχής ως την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας του (Ιούνιος) και ανακηρυχθεί υπότροφος, υποχρεούται να το καταθέσει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Σε διαφορετική περίπτωση η υποτροφία δίνεται στον 2ο επιλαχόντα κ.ο.κ.
4.            Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι:
α. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή Οργανισμό ή Εταιρία ή γενικά από άλλο φορέα για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, για το ίδιο χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει την παρούσα υποτροφία.
β. έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους–άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (επισυνάπτεται)  
γ. γνωρίζει και συναινεί πως εάν επιλεχθεί ως υπότροφος, ένα εκ των έργων που έχει καταθέσει θα αποτελεί εφεξής περιουσία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
  1. Ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιέχεται αναλυτικά το καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου καθώς και κείμενα του ίδιου που αφορούν σε αυτό.
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Τρία έως τέσσερα εικαστικά έργα (τα οποία επιλέγονται από το ηλεκτρονικό αρχείο του υποψηφίου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ) και τα οποία λαμβάνουν μέρος σε έκθεση διάρκειας έξι μηνών στους χώρους της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής). Τα έργα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ Πειραιώς 256 (Γραφείο επιστατών, τηλ. 210.4801259/60) και παραμένουν στη διάθεση της ΑΣΚΤ και της Motoroil για διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης τους.
  4. Βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων (επισυνάπτεται), η οποία υπογράφεται επί τόπου και ένα αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο career@asfa.gr. Πίσω από κάθε έργο αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.
  5. Φωτογραφίες των έργων που περιλαμβάνονται στην βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων επίσης αποστέλλονται στο career@asfa.gr.

Οι υποψηφιότητες κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. και τρία διακεκριμένα μέλη της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ με σκοπό την εξέταση των δικαιολογητικών και την κρίση επί των υποβληθέντων εικαστικών έργων και του συνοδευτικού φακέλου των υποψηφίων με σκοπό την ανάδειξη/επιλογή του υποτρόφου.

Ο υπότροφος που θα αναδειχθεί υποχρεούται στην παράδοση ενός έργου εκ των έργων του φακέλου του, το οποίο θα επιλεγεί από την πενταμελή Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου, και το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Ο υπότροφος υπογράφει Σύμβαση Παροχής Υποτροφίας με την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σχέδιο της οποίας έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί από την ΑΣΚΤ και την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  και στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι παροχής υποτροφίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα 210.3897159 και career@asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. | 210.3897159 | career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών ΤεχνώνΠρόσκληση

Πρόσκληση
σε ενημερωτική συνάντηση παρουσίασης
του βραβείου «Γιώργος Λάππας»
εν όψει της νέας προκήρυξης για το έτος 2017

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, 12.00 μ.μ.
Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ
Πειραιώς 256, Αγ. Ιωάννης Ρέντης


Το Βραβείο Γιώργος Λάππας θεσμοθετήθηκε το 2016 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας Vagonetto και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προς τιμή του εκλιπόντος διεθνούς φήμης Καθηγητή της ΑΣΚΤ Γεωργίου Λάππα. Το βραβείο απονέμεται σε νέα/νέο εικαστική/ο καλλιτέχνη απόφοιτη/ο της ΑΣΚΤ μέχρι 35 ετών, που μαζί με τις/τους συνυποψήφιες/ους της/του πραγματοποιεί έργα χώρου (γλυπτά, εγκαταστάσεις, video art, sound art κλπ.) στο πλαίσιο δεκαπενθήμερης εικαστική διαμονής (residency) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. στη Φωκίδα.

Την  Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 12.00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ θα παρουσιαστεί η περσινή διοργάνωση (2016) και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που παρήχθη κατά τη διάρκεια της, στο οποίο καταγράφεται η εργασία των καλλιτεχνών από την πρώτη ημέρα της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μέχρι και την απονομή του βραβείου. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την εικαστική διαμονή και τη διαδικασία της επόμενης διοργάνωσης του Βραβείου «Γιώργος Λάππας» 2017, η οποία θα λάβει χώρα το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη του 2017 στη Φωκίδα.

Τέλος, θα γίνει ενημέρωση για την έκθεση των έργων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης εικαστικής διαμονής, τα οποία θα ταξιδέψουν στην Αθήνα και θα φιλοξενηθούν από τις 5 ως τις 9 Απριλίου 2017 στο χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100).


21/3/17

Michael LandyΟ ΝΕΟΝ σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης BREAKING NEWS - ATHENS του Βρετανού καλλιτέχνη Michael Landy, την Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 7μμ, στη Διπλάρειο Σχολή.

Ο Βρετανός εικαστικός Michael Landy προσκαλεί τους πολίτες να αφηγηθούν τί σημαίνει για αυτούς η πόλη τους. Τους ζητεί να αποστείλουν εικόνες με τα δικά τους σλόγκαν, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, σχέδια και κείμενα που τους εκφράζουν. Στη συνέχεια, ο Landy μετατρέπει αυτό το υλικό σε μια οπτική γλώσσα που αποτυπώνει τη σύγχρονη Αθήνα, καθώς και το κοινωνικό και πολιτικό τοπίο της. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτει την εικόνα της πόλης μέσα από τα μάτια των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Καθώς οι γαλάζιες και λευκές εικόνες σταδιακά θα αναρτώνται στους τοίχους στη Διπλάρειο Σχολή, η έκθεση θα λειτουργεί ως δημόσια αγορά διαλόγου, ανταλλαγής συναισθημάτων, κοινωνικών και πολιτικών δηλώσεων.

Τα έργα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των εικόνων θα δοθούν, στο τέλος της έκθεσης, σε εκείνους που τις κατέθεσαν.


Ακολουθήστε τον λογαριασμό Instagram @breakingnewsathens για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της έκθεσης.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πέμπτη - Κυριακή | 12.00 - 20.00
Δευτέρα - Τετάρτη | Κλειστά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
30 Μαρτίου - 11 Ιουνίου 2017

Yποβολή Εικόνας

Συχνές Ερωτήσεις

Διπλάρειος Σχολή | Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα

βραβείο «Γιώργος Λάππας» (2017)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλ.  210.3897 159
       www.dasta.asfa.gr

Ανοιχτό κάλεσμα σε απόφοιτους των Τομέων Γλυπτικής, Ζωγραφικής, Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ ή/και αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της ΑΣΚΤ για συμμετοχή σε εικαστική διαμονή (residency) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. στο νομό Φωκίδας και για υποψηφιότητα απονομής βραβείου «Γιώργος Λάππας» (2017)

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε απόφοιτους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ μέχρι 35 ετών για συμμετοχή σε εικαστική διαμονή (residency) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. στο νομό Φωκίδας και για υποψηφιότητα απονομής βραβείου «Γιώργος Λάππας», ύψους 10.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες/ οι καλούνται να υλοποιήσουν επιτόπια (in situ/ site specific) έργα χώρου (installation art, sound art, video art, land art, γλυπτική, κατασκευές κλπ.) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με θέμα τον «Μεταλλωρύχο» και την εργασία του.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων/ υποψηφίων

Οι υποψήφιες/ οι οφείλουν να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 σε ηλεκτρονική μορφή στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ τα εξής στοιχεία:
1.       Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπου θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου.
2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), οι σπουδές, τυχόν ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, συμμετοχές σε εικαστικές διαμονές (residencies), εργαστήρια (workshops), σεμινάρια, ξένες γλώσσες, καθώς και ό, τι η/ ο υποψήφια/ ος επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην επιτροπή επιλογής σε σχέση με την καλλιτεχνική του πορεία.
3.       Οπτικοακουστικό υλικό με έργα και projects που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν.
4.       Αίτηση (οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη στο παρόν mail αίτηση).


Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι επιλέγονται κατόπιν απόφασης πενταμελούς κριτικής επιτροπής, που απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ, την/ τον συντονίστρια/ ιστή του προγράμματος και από μία/ έναν εκπρόσωπο του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων/ υποψηφίων ανέρχεται στους πέντε (5).

Η εικαστική διαμονή (residency)

Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι θα μεταβούν σε πρότερο χρόνο και κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε., θα ξεναγηθούν σε αυτές, στο εκεί Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO όπως και στους προβλεπόμενους από την Εταιρεία χώρους της εκεί εργασίας τους. Η εικαστική διαμονή (residency) θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2016, ενώ ως ημερομηνία αναχώρησης ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των μεταλλωρύχων. Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι θα πραγματοποιήσουν επί τόπου τα έργα τους. Για την υλοποίηση των έργων τους οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία των στελεχών και των εργαζομένων της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος φιλοξενίας και σίτισης των συμμετεχόντων.

Το βραβείο «Γιώργος Λάππας»

Το βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και απονέμεται σε μία/ έναν εκ των συμμετεχόντων στην εικαστική διαμονή (residency), έπειτα από επιτόπια επίσκεψη το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 της κριτικής επιτροπής στους χώρους εργασίας των συμμετεχόντων/ υποψηφίων, συνομιλίας μαζί τους και κλειστής συνεδρίασής της που λαμβάνει χώρα κατά την επόμενη ημέρα. Στην κριτική επιτροπή μετέχουν η/ ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ, δύο (2) μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ, δύο (2) πρόσωπα επιλογής του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας, ενώ στη συνεδρίαση μετέχει συμβουλευτικά και η/ ο συντονίστρια/ ιστής του  προγράμματος. Η ψηφοφορία των μελών της κριτικής επιτροπής είναι μυστική. Μία (1) ακόμα ψήφος θα προκύψει έπειτα από μυστική ψηφοφορία (σε κάλπη) των εργαζομένων της Εταιρείας κατά την ημέρα απονομής του βραβείου.

Χρονοδιάγραμμα

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Η συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων/ υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2017 και η απόφασή της θα ανακοινωθεί αμέσως μετά. Η/ ο συντονίστρια/ ιστής του προγράμματος θα επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε υποψήφια/ ο και θα συνεργαστεί μαζί τους μέχρι την ολοκλήρωση της εικαστικής διαμονής (residency) με σκοπό την άρτια υλοποίηση των έργων. Οι υποψήφιοι θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. στις αρχές Οκτωβρίου 2017 και κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν συνοπτική πρόταση για το έργο που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν κατά την εικαστική παραμονή (residency) τους εκεί. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο (μέχρι 500 λέξεις), τυχόν οπτικοακουστικό υλικό, όπως επίσης και έναν πρώτο καθορισμό των υλικών ή του εξοπλισμού που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η έναρξη της εικαστικής παραμονής (residency) ορίζεται τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017. Η επίσκεψη της κριτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και η ανακοίνωση της απόφασής της γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017. Οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν με προορισμό την Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2016.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

·         Οι υποψήφιες/ οι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και έπειτα
·         Οι υποψήφιες/ οι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ
·         Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση των συμμετεχόντων/ υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκεί εικαστικής διαμονής (residency)
·         Οι συμμετέχοντες/ υποψήφιοι λαμβάνουν από την Εταιρεία αποζημίωση ύψους 300 ευρώ κατ’ άτομο και για όλη τη διάρκεια της εικαστικής διαμονής. Δεν προβλέπεται η κάλυψη από την Εταιρεία άλλων εξόδων παραγωγής και υλικών, πέρα από τα οπτικοακουστικά μέσα. 
·         Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας αναλαμβάνει τη μετάβαση των καλλιτεχνών από την Αθήνα στη Φωκίδα και την επιστροφή τους, καθώς επίσης και τις καθημερινές μετακινήσεις κατά της διάρκεια της εικαστικής διαμονής (residency). Εναλλακτικά, εφόσον κάποια/ ος υποψήφια/ ος επιθυμεί να μεταβεί με προσωπικό του μεταφορικό μέσο, προβλέπεται η αποζημίωσή του με 100 ευρώ κατ’ άτομο. Στην περίπτωση αυτή η/ ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη των μετακινήσεών του.
·         Οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν Συμφωνητικό με το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας.
·         Οι υποψήφιες/ οι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις (ασφαλείας ή άλλες) των υπευθύνων της Εταιρείας και να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία της Εταιρείας και την εργασία των εκεί εργαζομένων.
·         Το έργο που θα βραβευτεί θα παραχωρηθεί στο Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας και θα συμπληρώσει την υπό διαμόρφωση συλλογή του, ενώ θα εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του. Στη συλλογή αυτή μπορούν να προστεθούν και τα υπόλοιπα έργα που θα παραχθούν κατά την εικαστική διαμονή (residency), κατόπιν παραχώρησής τους από τους καλλιτέχνες. Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας μπορεί να επανεκθέσει σε άλλο χώρο μέρος ή το σύνολο των έργων που θα περιέλθουν με αυτόν τον τρόπο στη συλλογή του σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συντονιστή του προγράμματος Κώστα Χριστόπουλο (christopouloskostis@gmail.com ) ή στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ (career@asfa.gr)


Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Careers Office | Athens School of Fine Arts
0030.210.3897159 |  career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr

5/3/17

Παρουσίαση του Σεμιναρίου "Performance"

Παρουσίαση του Σεμιναρίου "Performance", αύριο 6 Μαρτίου, στις 12.00, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - ΑΣΚΤ (Πειραιώς) , στο Γ' Εργαστήριο Ζωγραφικής . Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία του σεμιναρίου και θα προβληθεί το βίντεο "Maya- o κόσμος της πλάνης" που αποτελείται από "performance" αποφοίτων και φοιτητών της ΑΣΚΤ. Οι "performance" παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ "Back to Athens". Επιμέλεια:Αιμιλία Μπουρίτη. Συνδιοργάνωση:Α', Γ',Ε΄ Εργαστήρια Ζωγραφικής ΑΣΚΤ και Cheap Art.