4/4/11

Ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση πρότασης επιμέλειας έκθεσης έως: 11.04.2011

"Το taf με χαρά ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση για την κατάθεση επιμελητικής πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 35 ετών να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την υλοποιήσουν στους χώρους του.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε ομαδική έκθεση χωρίς περιορισμό στα καλλιτεχνικά μέσα. Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεγεί θα υλοποιήσει την έκθεση που έχει προτείνει και θα λάβει έπαινο 500 ευρώ. Την έκθεση θα συνοδεύει έντυπη έκδοση την οποία θα επιμεληθεί ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα με την καθοδήγηση και υποστήριξη του taf. Το taf καλύπτει τα έξοδα για την ειδική έκδοση που θα συνοδεύει την έκθεση καθώς και τα έξοδα λειτουργίας του χώρου. Παρέχει, επίσης, τεχνικό εξοπλισμό (φωτισμό, προτζέκτορες, dvd players κ.α.) και την προώθηση και προβολή της έκθεσης. Το taf δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης.

Ο επιμελητής ή τα μέλη της επιμελητικής ομάδας δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος ως καλλιτέχνες στην έκθεση που προτείνουν και θα γίνεται δεκτή μόνο μια πρόταση ανά επιμελητή ή ομάδα.

Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου στο website του taf, όπως και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Η απόφαση θα παρθεί βάσει της ιδέας της έκθεσης και της ανάπτυξής της καθώς και της δημιουργικής αξιοποίησης των εκθεσιακών χώρων του taf.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 16/6-17/7/2011.

Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση:<

Προσωπικά στοιχεία
-Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, κινητό τηλέφωνο και email)
-Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επιμελητική πρόταση
-Τίτλος έκθεσης
-Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (από 400 έως 600 λέξεις)
-Λίστα συμμετεχόντων καλλιτεχνών που να περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις)
-Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων καθώς και μέσο και διαστάσεις
-Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους και ανάπτυξη της ιδέας
-Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει των κατόψεων των εκθεσιακών χώρων του taf. Οι κατόψεις αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησης μέσω e-mail (info@theartfoundation.gr)

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf με αποστολή e-mail με θέμα “Ανοιχτή πρόσκληση – επιμελητική πρόταση” στο info@theartfoundation.gr. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η τελική ημερομηνία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της 11 Απριλίου 2011. Οι προτάσεις που θα ληφθούν αργότερα από αυτή την ημερομηνία και ώρα δε θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τις επιμελήτριες του taf Ευαγγελία Λεδάκη, Γαλήνη Νόττι, Εβίτα Τσοκάντα.

Αρμοδιότητες του επιμελητή
Ο επιμελητής (ή επιμελητική ομάδα) της επιλεγμένης πρότασης θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το taf, σύμφωνα με το οποίο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η παραγωγή της έκθεσης που έχει καταθέσει στην πρότασή του, η συγγραφή δελτίου τύπου και η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύει, η συγγραφή επιμελητικού κειμένου και ο συντονισμός της έκδοσης που θα υλοποιηθεί για την έκθεση.

Η συμμετοχή σε αυτήν την πρόσκληση προϋποθέτει την αποδοχή αυτών των όρων.

Με τιμή,

Οι επιμελήτριες του the Art Foundation

Ευαγγελία Λεδάκη, Γαλήνη Νόττι, Εβίτα Τσοκάντα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου