9/5/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελειόφοιτοι Γ’ εργαστηρίου
Δευτέρα 14 Μαΐου
11 πμ

Συνάντηση του 5ου έτους - συζήτηση για τις πτυχιακές Ιουνίου,
Σεπτεμβρίου - παρουσίαση έργων -  επιλογή χώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου